Adgangsforhold for handicappede

Print

Adgangsforhold for handicappede

Gavnøs stier og veje kan benyttes af kørestolsbrugere og gangbesværede. Flere af stierne, herunder De 6 Sansers Have, er bestrøet med perlegrus.

Gavnø bestræber sig på at opstille ramper, hvor der ikke er direkte adgang til café og seværdigheder. Slottet er undtaget på grund af de mange etager og trapper.

Det er naturligvis tilladt blinde og svagtseende at medtage førerhund.

Handicaptoilet forefindes ved hovedindgangen og i Slotsbryggeriet.

Gavnø råder over 1 kørestol, som udlånes gratis. Henvendelse i Café Tulipanen. Reservation anbefales.