Gavnøs historie

Print

Gavnøs historie

Gavnø er én af Danmarks største kulturskatte med en enestående historie. Kong Valdemar II nævner i 1231 “Huset på Gavnø”, der faktisk var en befæstet borg til beskyttelse af de syddanske kyster. Gavnøs beboere drev også et indbringende sørøveri på stedet. Fra starten af 1400-tallet til 1536 lå her et kloster for adelige jomfruer. I 1737 overtog den kunstinteresserede Grev Otto Thott Gavnø. Han er grundlægger af slottets imponerende samling af malerier, rokokointeriør samt håndskrifter og bøger. I dag er slottet privat beboet af familien Reedtz-Thott, men dele af slottet er tilgængelige for offentligheden.

Hovedbygningen og slotsparken

Hovedbygningens opførelse påbegyndtes i 1402, hvor Dronning Margrethe I opførte det ene af de 2 eneste dominikaner nonneklostre i Danmark. Klosterkirken i Gavnøs sydfløj er identisk med nonneklostrets bygning opført år 1402. Nordfløjen er opført ca. år 1650 og er fredet. Grev Otto Thotts forbedringer af Gavnø Slot, forefindes stort set, den dag i dag, og senere uheldige ombygninger er så vidt muligt ført tilbage, således at Gavnø Slot både inde og ude giver et rigtigt indtryk af det, han skabte for over 200 år siden. Opførelsen af øst- og sydfløjen, som det fremstår i dag er færdiggjort i ca. 1750 og fredet. Der er offentlig adgang til dele af slottet og slotskapellet.

Grev Otto Thotts interesserede sig også for omgivelserne. Han anlagde slotsparken udenom slottets bygninger, og mod vest den prægtige lindeallé, som i vore dage er forlænget mod syd. Slotsparken er anlagt i 1750’erne. Oprindelig var det en franskpræget barokhave med alléer og parterreanlæg. Omkring 1850 blev haven omlagt i engelsk landskabelig stil, således at græsfladerne blev mere sammenhængende og udsynet over slotsparken er mere åbent og frit. Netop denne form med enkeltstående fornemme træer og store græsflader viste sig 100 år senere at være ideel til anlæg af en blomsterløgspark.

Lindealléen med træer fra Kongens Nytorv

Den lange lindeallé i den sydlige ende af slotsparken blev plantet i 1755 og har iøvrigt en spændende historie, idet træerne stammer fra Kongens Nytorv i København. Kong Frederik den V havde plantet dem dér, men da de blev for store til at stå på pladsen og efter kongens mening spærrede for udsynet til Christian den V’s rytterstatue, forærede kongen dem til Grev Otto Thott. Træerne blev nu på hestevogn transporteret til Gavnø og plantet i slotsparken, hvor de står store og majestætiske i den sydsjællandske muld. En kunstig høj i slotsparken fra hans tid bærer tillige 12 prægtige lindetræer. Højen kaldes for Troldehøjen. I slottets malerisamling findes et kobberstik fra 1703, der viser Christian Gyldenløves ligfærd. Ligfærdet bevæger sig fra det Thottske Palæ i København hen over Kongens Nytorv. Her kan man se lindetræerne, førend de kom til Gavnø.

Alléen med japanske kirsebærtræer

Den nuværende ejer, Baron Otto Reedtz-Thott, blev i midten af 1980’erne af sin onkel, introduceret for den japanske entreprenør Hr. Takaki. Hr. Takaki etablerede bageri i Hiroshima i 1948, få år efter 2. Verdenskrig endte. I 1959 besøgte han Danmark for første gang og opdagede her det danske wienerbrød. Han blev meget imponeret over smagen og fylden i wienerbrød. I 1962 var Takakis bageri det første i Japan til at sælge dansk wienerbrød.

Hr. Takaki havde i en årrække gjort forretninger med baron Otto Reedtz-Thotts familievirksomhed på mødrende side, Tholstrup Cheese A/S, idet han importerede deres oste til Japan, og blev under et af hans besøg inviteret til Gavnø. Hr. Takaki blev meget betaget af Gavnø og mente, at det var et af de smukkeste steder, han havde oplevet.

Ved hans død i 2001 blev baron og baronesse Reedtz-Thott kontaktet af hans familie. De ønskede at ære deres fars minde og bad i den forbindelse om lov til at opsætte en mindesten for deres far på Gavnø og samtidig hermed etablere en mindeallé med 200 japanske kirsebærtræer.

Hvert år modtager Gavnø repræsentanter fra Hr. Takakis familie eller Andersen Group, som ønsker at se alléen og opleve det sted, som grundlæggeren af Andersen Group blev så inspireret af. Siden 2007 har Andersen Group åbnet to bagerier i København under navnet ”Andersen Bakery”. Den smukke mindeallé og mindestenen kan beses langs vejen fra Gavnøvej mod Gavnø. Mindestenen er placeret til venstre for alléen. De 200 kirsebærtræer blomstrer i maj måned.

Skulpturer og Monumenter

Der findes et antal skulpturer og monumenter i slotsparken, herunder mindestøtte for Hans Excellence, Geheimrådsmand, Lensbaron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott – Ridder af Elefantordenen og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand – som besidder af baroniet Gavnø i 61 år. Mindestøtten blev rejst den 22. marts 1912. Lensbaronen var desuden forstander for Herlufsholm Skole og Gods.