Gavnø Jagtvæsen

Print

Gavnø Jagtvæsen

Udlejning af jagt

Jagten og jagtvæsenet er en vigtig del af kulturarven på Gavnø. Det egentlige jagtvæsen med vildtpleje, vildtopdræt og udsætning blev på Gavnø indført i 1800-tallet af Hans Excellence, Geheimrådsmand, Lensbaron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott – Ridder af Elefantordenen og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand – besidder af baroniet Gavnø i 61 år og har dannet grundlag for den nuværende vildtbestand i Gavnøs Skovdistrikt.

Der er i alt 10 jagtkonsortier fordelt på ca. 1.700 ha. Opdelingen af konsortierne er geografisk betinget, og jagtarealerne varierer derfor i størrelse fra 50 ha og op til 300 ha. Udlejningen til konsortier og enkeltpersoner sker på 3-årige kontrakter med skæring 1. april. Oftest er det dog samme konsortium, der blot forlænger aftalen for en ny periode, idet konsortiet er sikret forlængelse, hvis der kan opnås enighed herom. Dagjagter om efteråret på ænder, fasaner og agerhøns lejes ud.

Vildtbestanden er god. På Gavnø er der en betydelig bestand af dåvildt og råvildt og en mindre bestand af kronvildt. På øen Lindholm, som hører under Gavnø Gods, er der en mindre bestand af mufloner.

Foruden vildtpleje, vildtopdræt og afholdelse af jagter, forestår jagtvæsenet en væsentlig del af godsets landskabspleje.

Der findes betydelige landskabelige, kulturelle og naturmæssige værdier på Gavnø. Disse værdier tillægges stadig større vægt i den daglige administration og forsøges bevaret og forbedret gennem en stigende løvtræsandel, bevarelse af gamle træer, anlæg af vandhuller m.m.

For yderligere information om jagtudlejning kontakt venligst administrationen:

Telefon: 55 700 200
Telefax: 55 700 101
E-mail: jagtvæsenet el. skytte