Den eventyrlige slotspark

Print

Den eventyrlige slotspark

Gavnø Slotspark er 8 ha stor og er Danmarks smukkeste blomsterløgspark. Slotsparken er især kendt for sin årlige tilbagevendende tulipanudstilling, hvor en stor kreds af førende danske, engelske og hollandske løgavlere fremviser deres ypperste præstationer inden for forædlingens kunst af nye såvel som gamle løgsorter.

Hvert år arrangeres nye effekter og farvespil, således at ikke to sæsoner er ens. Blomsterpragten fortsætter helt hen til efteråret, således at tulipaner og narcisser afløses af sommerblomster, rhododendron, staudebede, et væld af sorter af knoldbegonia, en lang lindeallé, den smukt anlagte rosenhave samt en antal sjældne træer og planter. Rosenhaven repræsenterer et stort udvalg af alle typer roser – historiske, danske og udenlandske – hvor duft og farve fremhæves på flotteste vis. Hunde er velkommen i snor!

Vi tilbyder havevandringer med én af vore dygtige guider!

Blomsterløgsalg
De særligt haveinteresserede kan i slotsparken nyde de smukke omgivelser og hente inspiration eller bestille en del af den smukke blomsterpragt til egen have, altan m.v., da det er muligt at købe et stort udvalg af de udstillede sorter.

En bestillingsliste kan fås i standere i slotsparken, ved billetsalget, i Café Tulipanen samt man kan afgive sin ordre direkte i vores online webshop.

Lindealléen med træer fra Kongens Nytorv – en gave fra Kong Frederik V
Den lange lindeallé i den vestlige ende af slotsparken blev plantet i 1755 og har i øvrigt en spændende historie, idet træerne stammer fra Kongens Nytorv i København. Kong Frederik den V havde plantet dem dér, men da de blev for store til at stå på pladsen, forærede kongen dem til Grev Otto Thott. Træerne blev nu på hestevogn transporteret til Gavnø og plantet i slotsparken, hvor de står store og majestætiske i den sydsjællandske muld. I slottets malerisamling findes et kobberstik fra 1703, der viser Christian Gyldenløves ligfærd. Ligfærdet bevæger sig fra det Thottske Palæ i København hen over Kongens Nytorv. Her kan man se lindetræerne, førend de kom til Gavnø. Læs mere

Skulpturer og Monumenter
Der findes et antal skulpturer og monumenter i slotsparken, herunder mindestøtte for Hans Excellence, Geheimrådsmand, Lensbaron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott – Ridder af Elefantordenen og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand – som besidder af baroniet Gavnø i 61 år. Mindestøtten blev rejst den 22. marts 1912. Lensbaronen var desuden forstander for Herlufsholm Skole og Gods.